Author Archives: Wim Langbeen

Overzicht / samenvatting van de nieuwe belastingtarieven 2018 en volgende

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt VOOR DE NORMALE TARIEFEN Normaal vennootschapsbelastingtarief Vandaag: 33,99% Zomerakkoord vanaf 2018: 29,58% vanaf 2020: 25% Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt EVENEENS VOOR DE VERLAAGDE TARIEVEN LET WEL : DE MINIMUMBEZOLDING VAN 36 000 EUR GAAT NAAR 45 000 EUR. (aanpassing lonen in 2018 dringen zich op) Huidig Verlaagd vennootschapsbelastingtarief: algemeen Vandaag: getrapt stelsel winstschijf… Continue Reading

Investeren 100% voor uw zaak (geen privé gebruik) ? volgend jaar (2018) meer voordeel dat dit jaar (2017) !

Opgelet dit is onder voorbehoud van bevestiging van het ZOMERAKKOORD (de wetteksten moeten nog verschijnen) maar omdat de vragen naar het eind van het jaar toekomen toch graag deze info : Over het algemeen zal je, indien mogelijk, een nieuwe investering best uitstellen tot in 2018 of 2019. U zou dan immers 20% investeringsaftrek i.p.v.… Continue Reading

akkoord begroting … info over de maatregelen (fiscaal en economisch) – info dd 26-07-17

Voorlopige info bondig samengevat (van zodra we details van de uitwerking krijgen sturen we een update Fiscale maatregelen Jawel ze is er :  de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s van 25% (2018) naar 20% (2020). Voor de grote ondernemingen zou de daling volgend jaar van 33,99% naar 29% gaan om in 2020 dan te dalen naar 25%. Voor… Continue Reading

Tax-on-web open vanaf vandaag (25/04/2017)

Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier!   Beste gebruiker van Tax-on-web, Vanaf nu kunt u uw aangifte indienen via Tax-on-web. U kunt dit doen tot en met 13 juli 2017. ( ** – voor aangiften die u laat indienen door uw boekhouder is er tijd tot eind oktober; wij vragen… Continue Reading

Aangifte personenbelasting inkomsten AJ. 2017

Een jaarlijks klusje.  Gisteren (29 maart) werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe aangifteformulier personenbelasting gepubliceerd, en alweer zijn er in 2017 75 extra codes bij.  Ingewikkelder, jaar na jaar, maar ook logisch omdat de nieuwe codes vooral  toe te schrijven zijn aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en… Continue Reading

BTW-kwartaalaangevers – Nieuwe voorschottenregeling

Een btw-belastingplichtige die kiest om een kwartaalaangifte in te dienen, moet – sinds 10-tallen jaren – momenteel (tot en met 31/03/2017) uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot betalen op de btw waarvan de opeisbaarheid uit de aangifte zal blijken (technisch gaat het over 1/3 van het rooster… Continue Reading

Witte kassa : boetes niet naleving verplichtingen goedgekeurd

De ministerraad heeft vandaag de boetes bij niet naleving van de wet rond de witte kassa met zwarte doos goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend. Het… Continue Reading

Verlenging voor mandatarissen tot 07/11/2016

BeroepsInstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés Loi/Wet 22.04.1999 2e update : Finance U bent hier HomeActueelVerlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 7 november 2016 Verlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 7 november 2016 Datum: 28 oktober… Continue Reading

Laatste nieuwsberichten

A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba