De euromuntjes worden (nog) niet afgeschaft, maar het afronden op 5 cent is de eerste stap in de ontmoediging van het gebruik van deze kleinste muntjes, die zowel bij handelaar als consument vaak tot onvrede leiden. En dat reeds van bij de invoering van de euro. Als u in uw zaak de door de consument te betalen bedragen wil afronden tot op 5 cent, dan moet u zich wel aan een aantal regels houden. Hieronder een oplijsting.

Wie mag de afrondingsregels toepassen?

Alle kleinhandelaars en de vrije beroepen mogen, op vrijwillige basis, kiezen om af te ronden maar moeten dat dan ook doen bij al hun klanten.

Apothekers mogen dat ook  maar niet als er geneesmiddelen deel uitmaken van het totaalbedrag.

Als u de afrondingsregels wil toepassen, dan moet u dit ook bekend maken aan uw klanten. Dat moet gebeuren door middel van een pictogram dat u hier kan downloaden. (bron unizo)

 

Welke betalingen mag u als handelaar afronden?Het te betalen totaalbedrag bij betaling in cash mag u steeds afronden.

U mag dus geen afronding doen van de prijs van elk artikel afzonderlijk dat op de rekening of kassaticket staat.

U mag  ook geen afronding toepassen op het totaalbedrag in geval van betaling met een bank- of kredietkaart.

 

Hoe moet u afronden?

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,01 € of ,02 € wordt afgerond naar het lagere ,00 €.
Voorbeeld: 12,92 € wordt 12,90 €.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,03 € of ,04 € wordt afgerond naar het hogere ,05 €.
Voorbeeld: 12,93 € wordt 12,95 €.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,06 € of ,07 € wordt afgerond naar het lagere ,05 €.
Voorbeeld: 12,97 € wordt 12,95 €

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,08 € of ,09 € wordt afgerond naar het hogere ,00 €.
Voorbeeld: 12,98 € wordt 13,00 €

 

Betekent dit dat u de stukjes van 1 cent en 2 cent mag weigeren?

Nee, het afgeronde totaalbedrag kan de klant nog altijd betalen met stukken van o.a. 1 en 2 cent. Een afgerond totaalbedrag van bijvoorbeeld 12,95 € kan betaald worden met een biljet van 10 €, met   één muntstuk van 2 €, één muntstuk van 50 cent, twee muntstukken van 20 cent en twee muntstukken van 2 cent en één muntstuk van 1 cent.

De stukken van 1 cent en 2 cent worden dus op zich niet afgeschaft.

 

Vanaf wanneer mogen deze afrondingsregels toegepast worden?

Vanaf 1 oktober 2014.

 

Hoe moet u de afgeronde prijzen boekhoudkundig verwerken?

Boekhoudkundig en op vlak van BTW zal er weinig veranderen: de BTW-administratie heeft bijvoorbeeld al laten weten dat de BTW moet berekend worden op het oorspronkelijke bedrag, niet op het afgeronde bedrag.

De   handelaar zal wel een aanpassing moeten laten doorvoeren aan zijn kassa: op het kasticket moet immers zowel het oorspronkelijke bedrag als het afgeronde bedrag vermeld staan, en daarvoor moet de kassa dus aangepast worden.

 

Moeten uw klanten “vrezen” dat  de prijzen hierdoor zullen stijgen?

Nee, het betreft enkel de afronding van de totaalprijs niet de afronding van de individuele prijs.

De afrondingen gaan in beide richtingen, de ene keer wordt er afgerond naar boven, de andere keer naar beneden. Finaal houdt dit mekaar in evenwicht.

 

Heeft de afronding een invloed op de inflatie?

Een studie van de Nationale Bank van België heeft uitgewezen van niet.

 

Wordt de aankoop met cash van 1 artikel aan 0,02 € dan gratis?

Neen, de wet voorziet een uitzondering: te betalen bedragen tot 4 cent mogen niet worden afgerond. In de meeste handelszaken is het evenwel onmogelijk iets te kopen dat minder dan 5 cent kost.

 

Waarom die afrondingen?

Stukken van 1 en 2 cent worden weinig gebruikt. Men laat ze in de geldbeugel of spaart ze op thuis.

Daardoor moeten er voortdurend nieuwe stukken van 1 en 2 cent geslagen worden en de kostprijs van die stukken aan grondstoffen, het slaan zelf en de verdeling van de munten is duur.

Deze afronding is een eerste stap in de richting van een uitdoving van het gebruik van die munten.

België kan immers niet beslissen tot afschaffen van het gebruik, Europa beslist daarover.