Voorlopige info bondig samengevat (van zodra we details van de uitwerking krijgen sturen we een update

Fiscale maatregelen

Jawel ze is er :  de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s van 25% (2018) naar 20% (2020). Voor de grote ondernemingen zou de daling volgend jaar van 33,99% naar 29% gaan om in 2020 dan te dalen naar 25%.

Voor eenmanszaken zijn er ook enkele maatregelen genomen, waarbij een aantal aftrekken wordt gelijkgeschakeld met deze voor vennootschappen, info volgt.

Er komt ook een taks op effectenrekeningen van 0,15%, maar waarbij de eerste 500.000 euro op de effectenrekening wordt vrijgesteld.

Om de kleine spaarders en beleggers aan te moedigen om minder geld op spaarboekjes te zetten en méér te beleggen, komt er een gedeeltelijk vrijstelling op dividend – inkomsten. Er zal namelijk op de eerste 627 euro winst op aandelen geen roerende voorheffing meer moeten worden betaald

Economische/Sociale maatregelen

een bondige opsomming :

Daarnaast is er ook een akkoord over de lastenverlaging in de bouwsector vanaf 2017, de invoering van mysterycalls onder bepaalde voorwaarden, de herinvoering van de proefperiode, de ontwikkeling van een deconnectie-wetgeving (een werkgever zou de werknemer in het weekend niet onnodig kunnen storen enz.)