De Begroting …

En één van de items waarover sinds de inwerkingtreding van 1/07/2013 heel wat over geschreven is en velen vragen over hebben is het vastklikken van reserves.

Daarom graag deze duiding :

Vennootschappen die vereffend worden, kunnen nog even (tot oktober volgend jaar)  hun overgedragen winsten (reserves) uitkeren aan een voordeeltarief roerende voorheffing van 10%, daar waar het tarief voor dividenduitkeringen gestegen is naar algemeen 25% (herinner u nog de 15% van vroeger in bepaalde gevallen en de, tijdelijk, 21% onder voorwaarden

Dit voordeeltarief heeft de laatste begrotingsonderhandelingen niet overleefd en de liquidatieboni zal dus ook verhoogd worden naar 25% vanaf 1 oktober 2014.

De regering voorziet in in overgangsmaatregel (voor sommigen is dit dus in actie schieten)

Nuttig voor u of niet ?

De volledige overgangsmaatregel voor het zogenaamde vastklikken van reserves is vrij ingewikkeld, als cliënt van ons kantoor kan u terecht voor bijkomende info.

Immers niet iedereen zal deze optie kiezen, alles hangt af van hoeveel reserves er zijn per 31/12/2011, of het nuttig is (er is een kostprijs aan verbonden) en het omzetten van uw winsten in kapitaal moeten dus hoog genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van deze overgangsmaatregel.

Wie nu reeds aan vereffenen denkt schiet best tijdig in actie, maar ook voor wie daar niet meteen aan denkt, biedt de nieuwe wetgeving een kans om in zekere mate nog mate te genieten van het 10%-tarief.  Er is immers de verhoging van de roerende

voorheffing op de liquidatieboni vanaf 01/10/2014

De uitkering van reserves op het moment van vereffening, de zogenaamde liquidatieboni, kan nog aan 10% roerende voorheffing tot eind september 2014. Vanaf 1 oktober 2014 zal deze roerende voorheffing verhoogd worden tot 25%.

Vennootschappen die wensen te liquideren hebben dus wel nog voldoende tijd gekregen van de regering, maar houden toch maar best die datum in het oog.

 

Voor wie niet vereffent is er de overgangsmaatregel (om eventueel latere belasting, in vergelijking met een dividenduitkering, te beperken)

Zonder een of andere overgangsmaatregel zou deze verhoging van roerende voorheffing wel eens tot effect kunnen hebben dat er meer vereffeningen zouden plaatsvinden, louter om nog van het tarief van 10% te kunnen genieten.

Om dit te vermijden wordt er een overgangsmaatregel voorzien die het voordelige tarief roerende voorheffing ook mogelijk maakt voor vennootschappen die de boeken nog niet willen sluiten.

Volgens deze overgangsmaatregel kunnen vennootschappen de bestaande belaste reserves voor een groot deel uitzonderlijk uitkeren aan een roerende voorheffing van 10%, in plaats van de gebruikelijke 25%.

Dit op voorwaarde dat het totaal van de netto ontvangen uitkering onmiddellijk in het kapitaal wordt ingebracht en minstens 5 jaar in het kapitaal behouden blijft.

 

Er zijn echter tal van zaken waar men rekening moet mee houden.

Wenst u hierover, als cliënt van ons kantoor, informatie stuur snel een mail naar info@langbeen.be   Voor de meeste vennootschappen, zij die afsluiten op 31/12, hebben we (indien ze kiezen voor deze overgangsmaatregel) namelijk maar tijd tot eind dit jaar om hiervan gebruik te maken.