Een bedrijfswagen die mag ik toch altijd volledig aftrekken ?   Dat is een vraag/redenering van velen onder jullie.  Maar gebruik je deze echt volledig en uitsluitend voor beroepsgebruik ?

Wellicht gebruik je de wagen toch niet alleen om naar je klanten te rijden.   Eens naar de kinderopvang; naar de winkel als het even kan op reis toch ?

Er moet een verdeling gemaakt worden tussen privégebruik en beroepsgebruik om zo de aftrek van de btw te bepalen  (meestal komt met tss de 35 en de 50 pct max uit)

Enkel methodes die in de wet voorzien zijn :

De algemene regel is dat de btw-aftrek voor uw bedrijfswagen (personenwagen) nooit hoger kan liggen dan 50 procent, zelfs al ligt het professioneel gebruik hoger. Dus ook wanneer uw bedrijfswagen tijdens het weekend in de garage staat en amper gebruikt wordt voor privéritten, kunt u nooit meer dan de helft van de btw fiscaal aftrekken.

De btw-aftrek voor bedrijfswagens gaat niet enkel over de aankoop, de brandstof, de huur of de leasing. Ook onderhoud en herstelling vallen onder de regeling.

De meeste mensen die met een bedrijfswagen rondrijden, betalen daarvoor geen eigen bijdrage. Alleen in de directe belasting betalen ze een voordeel alle aard (berekening op basis van cataloguswaarde en co2 uitstoot). In die situatie zijn er drie methodes om de verhouding tussen professioneel gebruik en privégebruik vast te leggen:

  1. Rittenadministratie bijhouden

De eerste methode is eenvoudig, maar vraagt flink wat werk. U houdt elke rit bij: datum, begin- en eindbestemming van de rit, afgelegde kilometers, privérit of professionele rit. Let wel, de btw- administratie beschouwt uw woon-werkverkeer ook als een privé-verplaatsing. Als u dan aan het begin en het einde van het kalenderjaar de kilometerstand noteert, kunt u de verhouding bepalen tussen professionele kilometers en privékilometers.

Deze methode is de meest correcte, maar is natuurlijk bijzonder tijdrovend. Gelukkig duiken er de laatste jaren meer en meer digitale oplossingen op om uw rittenadministratie automatisch bij te houden, zonder dat u elke dag een schriftje of een excel moet bijhouden.

  1. Semiforfaitaire formule

Met een standaardformule maakt u aan het begin van het jaar een inschatting van de verhouding tussen privéritten en professionele ritten. Die semiforfaitaire formule is voornamelijk gebaseerd op je woon-werkverkeer. Aan de hand van de afstand tussen uw woning en uw werkplek en het aantal werkdagen op een jaar kan een schatting worden gemaakt van die verhouding. Als u op het einde van het jaar uw totale aantal afgelegde kilometers kent, kent u meteen het aandeel van uw professionele kilometers en kent u ook meteen uw btw-aftrek. Tenzij dat professionele aandeel hoger ligt dan 50 procent: dan past u gewoon het maximale percentage van 50 procent toe.

Woont u redelijk dicht bij uw werk en pendelt u heel wat kilometers met uw bedrijfswagen, dan zal deze methode interessanter zijn dan uw rittenadministratie bijhouden. De kans zal immers groot zijn dat u in de buurt van de 50 procent btw-aftrek komt.

  1. Algemeen forfait van 35 procent

Ondernemingen kunnen kiezen om forfaitair een beroepsgebruik van 35 procent toe te passen. Dat geldt dan meteen voor het volledige wagenpark en voor een periode van drie jaar.

Deze formule is interessant omdat ze de administratie tot een absoluut minimum beperkt. Geen ritten bijhouden, geen berekeningen maken, één algemeen forfait voor alle wagens. Maar dat is ook meteen het nadeel: als u heel wat professionele kilometers aflegt, is de kans groot dat uw beroepsgebruik hoger ligt dan het forfait van 35 procent. Binnen een onderneming is het mobiliteitsgedrag van werknemers ook zo verschillend dat één algemeen forfait niet voor iedereen de optimale formule zal zijn.

Uitzondering!

Deze drie methodes – en het plafond van 50 procent – zijn niet van toepassing op lichte vrachtwagens. Daar hebt u twee keuzes: het professioneel gebruik aantonen via rittenadministratie, of een forfait van 85 procent btw-aftrek.  

Het kan ook dat u een bedrijfswagen hebt waarvoor u een eigen bijdrage betaalt, in de vorm van een netto-inhouding op uw loon. In dat geval is de aankoop of de lease van de personenwagen voor de vennootschap onderworpen aan een btw-aftrek van 50 procent. De btw moet uit de gevraagde bijdrage worden gehaald, en de maatstaf voor de btw moet minstens de ‘normale waarde’ van de wagen zijn.