Vanaf 2017 krijgt de Belgische overheid een volledig zicht op uw binnenlandse roerende en onroerende vermogen. En binnen enkele jaren ook op uw buitenlandse vermogen. Er zijn nog mogelijkheden om aan de fiscale transparantie te ontsnappen, maar het wordt almaar moeilijker. Snel regulariseren lijkt de enige keuze, want ook dat wordt jaar na jaar duurder.