De mandatarissen (boekhouders, fiscalisten enz.) mogen de aangiften voor de personenbelasting van hun cliënten tot en met 05 November 2018  indienen (in plaats van 25 oktober 2018 zoals initieel voorzien en eerst verlengd tot 31/10/2018).

 

De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen in Tax-on-web.

 

Zie het bericht op de website van FOD Financiën

Van de in totaal ongeveer 1.100.000 aangiften zijn er waren er op 24/10/2018 703.238 reeds ingediend, op het moment van de extra verlenging (29/10/2018) moeten er nog 233 000 aangiften ingediend worden