Disclaimer

J.B. Courtmansstraat 1 • 9290 BERLARE
Tel. 052/42.20.62 • Fax 052/42.61.46
www.langbeen.be

De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen zonder het te lezen. Het is strikt verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. De inhoud van deze e-mail is niet wettelijk bindend, tenzij deze per brief bevestigd is.  Dit bericht kan niet het voorwerp uitmaken van enige verbintenis.  Alhoewel deze e-mail en de bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen.

(*) Boekhoudkantoor LANGBEEN-VANHOESEN & C – Burg. venn. ovv BVBA – BIBF erkende rechtspersoon – 70229717–

Erkend boekhouder / Erkend fiscalist 202153 –     BTW BE 0459.793.361  RBV Dendermonde
Kantoor van wijlen Eddie Langbeen en Jeanine Vanhoesen, Lector HoGent / ere-accountant en ere-belastingconsulent I.A.B

 

Wij danken u voor uw begrip dat we niet elk bericht onmiddellijk kunnen beantwoorden. Afhankelijk van de intensiteit van het mail- en telefoonverkeer met onze diensten kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt.

De contacten met het kantoor verlopen bij voorkeur per mail. De ontvangen mails voor wat berichten van de overheid betreft (fiscale/btw-administratie) en / of dringende vragen van banken krijgen, naast de met de post ontvangen stukken mbt de fiscale aangifte of btw-aangiften, de hoogste prioriteit en worden verwerkt in de volgorde waarin ze toekomen.  Na 14 dagen nog geen reactie ?  Dan vragen wij u om een herinnering te sturen of contact op te nemen, uw mail zal wellicht niet gelezen zijn.

 

Mails naar kantoor@langbeen.be worden doorgaans sneller verwerkt dan rechtstreeks naar een medewerker @langbeen.be

 

NEW voor onze cliënten : oplossing voor paperless office – info http://www.langbeen.be/online-oplossingen

Ons antwoord op de vraag hoe de lokale handelaar of ondernemer zich best kan wapenen tegen grote winkelketens, multinationals en e-commerce-reuzen  : Beter een ‘grote kleine’, dan een ‘kleine grote’; wij geloven in de toekomst van ‘Local Heroes’ en staan dan ook graag tot uw dienst.

Disclaimer Virtuele Assistent

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.
Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Disclaimer | A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba