De bewijsstukken voor de intracommunautaire leveringen zijn vanaf nu geüniformiseerd. Zo moet men voldoende nodige bewijsstukken kunnen voorleggen (vrachtbrieven en verzekeringspolissen etc.). Bovendien moet de verkoper ook steeds nagaan of het door de koper opgegeven btw-identificatienummeris geldig is en toebehoort aan de koper.

Wanneer men er echter niet in slaagt om voldoende bewijs te leveren, volgt er een naheffing van 21% btw, aangevuld met een boete en nalatigheidsinteresten.