Investeren 100% voor uw zaak (geen privé gebruik) ? volgend jaar (2018) meer voordeel dat dit jaar (2017) !

Opgelet dit is onder voorbehoud van bevestiging van het ZOMERAKKOORD (de wetteksten moeten nog verschijnen) maar omdat de vragen naar het eind van het jaar toekomen toch graag deze info :

Over het algemeen zal je, indien mogelijk, een nieuwe investering best uitstellen tot in 2018 of 2019. U zou dan immers 20% investeringsaftrek i.p.v. actueel 8% van de investeringsprijs van uw belastbaar resultaat kunnen aftrekken.

Doch dit is situatie per situatie te bekijken, zeker voor wat betreft  onze vennootschappen immers al vanaf volgend jaar zou het tarief van de vennootschapsbelasting kunnen dalen (en dat heb je er natuurlijk voordeel bij om het in 2017 nog van een hogere belastbare basis af te trekken).

Wat meer duiding :

Uitsluitend voor de jaren 2018 en 2019 wordt, op basis van het “zomerakkoord”, het tarief van de eenmalige gewone investeringsaftrek (IA) opgetrokken tot 20%. (voor investeringen in 2017 is dit nog 8%).

Toepasselijk voor vennootschappen en eenmanszaken

Ter herinnering (gevulgariseerd):

De investeringen moeten:

  • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
  • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
  • tijdens het jaar of boekjaar;
  • en in België worden gebruikt voor uw beroepswerkzaamheid.

Zijn uitgesloten:

  • niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid;
  • die niet afschrijfbaar zijn of afschrijving minder dan drie jaar;
  • die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen;
  • waarvan het recht van gebruik op een andere dan de hierboven vermelde manier is overgedragen aan een andere belastingplichtige.
  • personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, 
  • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.

investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen

Sorry, comments are closed for this post.

Laatste nieuwsberichten

Disclaimer | A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba