Reeds gekend omwille van Covid-19 dat ‘de investeringsaftrek van 8% naar 25% is gegaan in 2020’.

De maatregel zorgt ervoor dat wanneer u investeert in afschrijfbare vaste activa, bovenop de afschrijving, u een bepaald percentage van die investering van uw belastbaar resultaat mag aftrekken.

Goed nieuws !  recente beslissing (03/11/2020) —> Het regeerakkoord kondigt nu aan deze maatregel te verlengen met twee jaren.

De verhoogde investeringsaftrek geldt slechts voor zelfstandigen en ‘kleine’ vennootschappen, wanneer de investeringen voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Materiële en immateriële vaste activa die Tijdens het jaar of boekjaar in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn
  2. In België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid
  3. Ten minste over 3 jaar worden afgeschreven.