Alle nuttige info rechtstreeks op de site van Sociale zekerheid / Onderneming via deze LINK (klik hier)


ter info de mailing naar onze cliënten :

 

 

Overlegcomité van 24 maart: verplichte registratie van telewerk (van april 2021 tot juni 2021)

Beste klant

 

Nog net op de valreep zijn we hier om jullie een vrolijk Pasen en een verlengd weekend toe te wensen.

 

 

Van deze gelegenheid wensen wij gebruik te maken om jullie te herinneren aan de mailing die jullie ongetwijfeld al eerder van het loonsecretariaat kregen met een verplicht in orde te brengen tegen 06 april 2021

 

Dus is absoluut nodig indien je mét personeel werkt- lees dan zeker verder, werk je niet met personeel dan mag je een gerust weekend tegemoet en hoef je niets te doen.

 

Hieronder een herhaling van de mailing van Partena, maar ook Acerta (deze info kan je desgewenst rechtstreeks hier lezen – Securex – SD Worx enz hebben deze mailing gedaan.

 

Lukt het jullie zelf niet ?  neem zeker dinsdag contact op (de laatste dag dat het mogelijk is) met jullie sociaal secretariaat.

 

Mailing Partena :

Het overlegcomité van 24 maart 2021 heeft opgedreven en verscherpte controles aangekondigd omtrent het telewerk.

De werkgevers moeten de personen die aanwezig zijn op de werkplaats registreren.

Wat houdt de maatregel in?

Het principe:

Telewerk is verplicht voor bij alle ondernemingen en voor alle personeelseden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteit of de dienstverlening.    Let op dus ook onze horeca die take away aanbieden moeten de aangifte doen

Wie zijn de betrokken werkgevers?

Deze maatregel geldt voor alle werkgevers, met uitzondering van de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Welke personen moeten opgenomen worden in de aangifte?

Opgelet:

Uitzendbureaus moeten enkel hun eigen personeel aangeven. Dit geldt ook voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen of structureel aan een andere onderneming verhuren.

U kan tevens hierover de instructies van de RSZ raadplegen:

Hoe moet de aangifte gebeuren?

De aangifte moet gebeuren via de website van de RSZ: www.socialsecurity.be
U moet per vestigingseenheid het volgende aangeven:

Indien u meer dan 20 vestigingseenheden heeft, kunt u de gegevens indienen via een gestructureerd Excelbestand.

De aangifte kan nadien nog gewijzigd worden. U kunt zowel totaal aantal werkzame personen als het aantal niet-telewerkbare functies nog wijzigen. Het volstaat om de aangifte opnieuw uit te voeren met de nieuwe cijfers. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes.

U kan de aangifte evenwel niet annuleren.

Wanneer moet u deze aangifte uitvoeren?

Deze aangifte is verplicht van april 2021 tot juni 2021. Deze aangifte moet elke maand ingediend worden en uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand. Dit betekent concreet:

Situatie van uw onderneming per vestigingseenheid op  Datum indienen aangifte uiterlijk op
1 april 2021 Dinsdag 6 april 2021
3 mei 2021 Donderdag 6 mei 2021
1 juni 2021 Zondag 6 juni 2021

 

Wat kan Partena Professional voor u doen?

Wij kregen de info dat jullie sociaal secretariaat, net zoals ons kantoor, de aangifte niet zal uitvoeren omdat zij niet over alle nodige informatie beschikken. De sociale secretariaten wensen echter wel zo goed mogelijk helpen om aan deze verplichting te voldoen.  Lukt het jullie dus niet dit weekend neem dan zeker contact op met jullie sociaal secretariaat.

Op het portaal van jullie sociaal secretariaat kunnen jullie terugvinden :

Let wel:

De lijst met het totaal aantal werknemers per vestigingseenheid heeft u nodig om uw aangifte op de website van de RSZ te voltooien. Er is tevens een FAQ ter beschikking op de site van de RSZ.

PARTENA LAAT WETEN : dan hun  dienst Payroll Partners Center kan de aangifte in uw plaats uitvoeren (betaalde dienst). Stuur in dat geval uw verzoek naar RG-CoronasupportNL@partena.be. !    Bent u bij acerta of een ander loonsecretariaat neem contact op met uw loonbeheerder.

Bij Partena is dit is een betalende dienstverlening in functie van het aantal vestigingseenheden van uw onderneming. De prijs is per aangifte (per ondernemingsnummer):

 

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw Payroll Consultant.

 

Prettig verlengd weekend.