Overzicht / samenvatting van de nieuwe belastingtarieven 2018 en volgende

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt VOOR DE NORMALE TARIEFEN

Normaal vennootschapsbelastingtarief

 • Vandaag: 33,99%
 • Zomerakkoord
  • vanaf 2018: 29,58%
  • vanaf 2020: 25%

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt EVENEENS VOOR DE VERLAAGDE TARIEVEN

LET WEL : DE MINIMUMBEZOLDING VAN 36 000 EUR GAAT NAAR 45 000 EUR.

(aanpassing lonen in 2018 dringen zich op)

Huidig Verlaagd vennootschapsbelastingtarief: algemeen

 • Vandaag: getrapt stelsel
  • winstschijf tot € 25.000:                  24,97%
  • winstschijf € 25.000 → € 90.000:   31,93%
  • winstschijf € 90.000 → € 322.500: 35,54%
  • (voordeel van lagere belastingtarieven tot € 90.000 wordt aldus vanaf € 90.000 gradueel afgebouwd en verdwijnt bij winst van € 322.500)
  •  Zomerakkoord :
   • voor KMO’s (cf. art. 15 W. Venn.) zakt het vennootschapsbelasting-tarief naar 20,40% in 2018 en naar 20% rond vanaf 2020, en dit op de eerste winstschijf van € 100.000
   • op de winstschijf > 100.000 geldt dan het ‘normale’ vennootschapsbelastingtarief (zie supra)

 

 

Sorry, comments are closed for this post.

Laatste nieuwsberichten

Disclaimer | A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba