Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt VOOR DE NORMALE TARIEFEN

Normaal vennootschapsbelastingtarief

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt EVENEENS VOOR DE VERLAAGDE TARIEVEN

LET WEL : DE MINIMUMBEZOLDING VAN 36 000 EUR GAAT NAAR 45 000 EUR.

(aanpassing lonen in 2018 dringen zich op)

Huidig Verlaagd vennootschapsbelastingtarief: algemeen