De schenkingsrechten in Vlaanderen worden verlaagd. Althans de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen. Voor de schenking van roerende goederen blijven de (in 2004 verlaagde) tarieven van 3 % en 7 % bestaan. Ook het bijzondere regime voor de schenking van bouwgronden blijft gewoon van toepassing

—-

Verlaagd maar ook vereenvoudigd

Vroeger bestonden er vier verschillende categorieën  van begunstigden, die elk aan andere tarieven waren onderworpen:

in rechte lijn (grootouders-ouders-kinderen) en echtgenoten/samenwoners: negen verschillende schijven, van 3 % op de eerste schijf van 12.500 euro  tot 30 % op alles boven de 500.000 euro;

broers en zussen: vijf schijven, van 20 % op de eerste schijf van 12.500 euro  tot 65 % op alles boven de 175.000 euro;

ooms/tantes en neven/nichten: vijf schijven, van 25 % op de eerste schijf van 12.500 euro  tot 70 % op alles boven de 175.000 euro;

anderen: vijf schijven, van 30 % op de eerste schijf van 12.500 euro  tot 80 % op alles boven de 175.000 euro.

Daar wordt nu drastisch in gesnoeid: er blijven nog twee categorieën over: (i) rechte lijn/partners en (ii) niet in rechte lijn (de drie andere categorieën zijn hierin samen gebracht). Tegelijk werd het aantal schijven teruggebracht tot vier en werden de tarieven aanzienlijk verlaagd.

Nieuwe tarieven:

van 0 tot 150.000 euro: 3 % in rechte lijn/10 % niet in rechte lijn;

150.000 tot 250.000 euro: 9 % in rechte lijn/20 % niet in rechte lijn;

250.000 tot 450.000 euro: 18 % in rechte lijn/30 % niet in rechte lijn;

boven de 450.000: 27 % in rechte lijn/40 % niet in rechte lijn.

Nota bene: tarief voor schenking bouwgronden blijft bestaan

Het regime (verlaagde tarieven mits naleving van voorwaarden) voor de schenking van bouwgrond werd begin dit jaar nog verlengd tot 2019 en blijft ook gewoon bestaan.

Bij een schenking van een bouwgrond kunnen schenker en begiftigde kiezen welk van de twee regimes ze willen toepassen. Voordeel van de nieuwe verlaagde tarieven is dat er daar geen bouwverplichting aan verbonden is. Wat het interessantste is, hangt natuurlijk af van de waarde van de bouwgrond, het aantal begiftigden, enzovoort. Over het algemeen geldt dat het toepassen van de normale tarieven (en niet de afwijkende tarieven voor schenken van bouwgrond) voordeliger zijn vanaf dat de bouwgrond een waarde heeft van 68.750 euro (in rechte lijn) of meer dan 150.000 euro (voor de andere begiftigden).