Sinds 28 april 2015 kunt u uw aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2015/inkomsten 2014) via www.taxonweb.be indienen.

Via Tax-on-web heeft u tijd tot 15 juli 2015 om uw aangifte in te dienen.  Werkt u via een boekhoudkantoor dan kan dit tot en met 05/11/2015.

U kunt er bovendien voor kiezen om uw aanslagbiljet elektronisch te ontvangen via Zoomit in uw internetbankiertoepassing.

Opgelet!

Geen toegang meer met Windows XP en Internet Explorer 6.

Tax-on-web en de andere e-services van de FOD Financiën zijn niet meer toegankelijk voor gebruikers van de oude besturingssystemen Windows XP SP1 en SP2, en de webbrowser Internet Explorer 6 (of eerder). Hierdoor versterken we de veiligheid van ons computersysteem.

De voorstellen van vereenvoudigde aangifte verzonden tussen 11 en 27 mei 2015.

Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, zult u dat kunnen verbeteren via Tax-on-web van zodra u het met de post ontvangen heeft.

De aangifte in de belasting van niet–inwoners beschikbaar vanaf september 2015.

Als u onderworpen bent aan de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) zal uw aangifte in de loop van september 2015 beschikbaar zijn in Tax-on-web.

Goed om weten

U heeft steeds toegang tot uw persoonlijk fiscaal dossier via www.myminfin.be waar u een aantal documenten kunt bekijken, opslaan en afdrukken:

–    uw aanslagbiljetten in de personenbelasting van vorige jaren
–    de door uw werkgever opgemaakte loonfiches
–    …

Bron :


FOD Financiën – ‘Tax-on-web’
North Galaxy B24
Koning Albert II-laan 33 bus 70
1030 Brussel
Contact

www.financien.belgium.be  www.taxonweb.be  www.myminfin.be