Bericht aan alle VENNOOTSCHAPPEN (ook niet btw-plichtigen) :

 

Vergeet uw UBO-register niet in orde te brengen voor 30 september!

Elke vennootschap of vzw moet voor 30 september 2019 haar uiteindelijke begunstigen registreren in het UBO-register.  Hoe u dat moet doen, kan u nagaan op de
website van de FOD Financiën

 

Indien u wenst kunnen wij dit ook voor u in orde brengen.

 

Contacteer ons gerust indien u onze tussenkomst wenst (enkel voor cliënten) wij zorgen dan voor :

 

       Het in orde maken van uw volmacht bij ons op kantoor (bel/mail voor aan korte afspraak (aan de balie snel inlezen van uw identiteitskaart (let wel gelieve uw pin-code mee te brengen) nadien verwerken we de UBO en bezorgen u het resultaat

 

 

       Of  u kan deze volmacht ook rechtstreeks online aan ons geven (mits u een kaartlezer hebt (of anders kan inloggen bv itsmee)  als volgt :

 

 

1)    Surf naar https://www.csam.be/nl/index.html

2)    Kies beheer van de mandaten en beheer mijn fiscale mandaten

3)    Aanloggen met uw eid kaart of itsme of anders

4)    Kies in naam van een onderneming (en kies uw zaak waar u volmacht wenst te geven)

5)    Klik op aanmaken

6)    Selecteer (vink aan) het voorlaatste (UBO-REGISTER)   wij regelen later de andere volmachten

7)    Bij Rolkeuze kies je mandaatgever (een bolletje zetten)

8)    Klik op opzoeken en geef bij ondernemingsnummer 0459793361 en op opzoeken

9)    Als je onze naam (Boekhoudkantoor Langbeen-Vanhoesen & C°) ziet staan klik op valideren

10) Klik op volgende

11) Bij bevestiging klik op het vierkantje ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord

12) Klik op bevestigen

13) Je krijgt een groene Vink en woord BEVESTIGING

 

 

(indien deze volmacht in orde is laat het ons weten zodat wij verder kunnen met de verwerking van de ubo)

 

— MELDING VAN ONZE BEROEPSVERENIGING MBT GEDOOGBELEID — NIET ALLE VOLMACHTEN EN SOMMIGE LINKS MET KBO WERKEN CORRECT OA DAAROM ONDERSTAAND BERICHT

Geachte Confrater,

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn tot 31 maart, met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.

Het ITAA dankt alle leden  en stagiairs die hebben deelgenomen aan de enquête die het Instituut organiseerde. De resultaten hiervan hebben zeker bijgedragen tot de sensibilisering van de bevoegde instanties om deze beslissing te nemen.

Hieruit bleek dat de 2.649 deelnemende beroepsbeoefenaars reeds 88.795 UBO aangiftes indienden van in totaal 384.374 aangiftes waarvoor hun cliënten hun een mandaat gaven. Dit is dus een gemiddelde van 23%. Wat de VZW ’s betreft bedraagt dit percentage 15,2 % (3.927 van de 25.734 in te dienen aangiftes.)

De gedetailleerde resultaten van deze enquête zullen later worden gepubliceerd.

 

Institute for Tax Advisors and Accountants

Legrandlaan 45 – 1050 Brussel

Tel : 02/626.03.80 – Fax : 02/626.03.90

http://www.bibf.be – info@bibf.be