Een KMO-vennootschap kon vanaf het boekjaar 2014 liquidatiereserves aanleggen.

De beloning komt er dan 5 jaar later als volgt :

U kan uitkeren maar moet niet (zie verder)

Niet gedaan in 2020 / 2021 ?  Dan kan het zeker ook in 2022 en volgende …

Wat informatie voor de lezer :

Liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve is, net zoals een gewone reserve, aangelegd uit de winst van uw vennootschap en doet dienst als spaarpot bovenop uw kapitaal.

Die opgepotte winst kan u, wanneer het u schikt (maar volgens wachttermijn hierboven weergegeven), uitkeren als dividend. U kunt ook wachten en dit pas uitkeren bij het opdoeken van uw vennootschap…

Bij de uitkering van een gewone reserve betaalt u 30% roerende voorheffing.

De uitkering van een liquidatiereserve is een meer voordelige oplossing. U betaalt daarbij de belasting in 2 stappen:

Wachttermijn?

De regeling omtrent de liquidatiereserves werd ingevoerd vanaf boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015). De wachttermijn om aan 5% roerende voorheffing uit te keren bedraagt 5 jaar vanaf het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd). Deze liep voor de eerste uitkeringen tot 31/12/2019 voor boekjaren 31/12, 01/04/2020 voor boekjaren 31/03 en 01/07/2020 voor boekjaren 30/06.

Ondertussen zijn deze termijnen allemaal verstreken. Goed nieuws dus voor wie over een spaarpot beschikt en zichzelf wil belonen met een paascadeau. Maar … doe dit niet zonder eens met ons te overleggen.

Immers … ondernemingen die liquiditeitsproblemen kenden ingevolge de corona-crisis en gebruik hebben gemaakt van de fiscale steunmaatregelen van de overheid (o.a. uitstel aangifte- en betalingstermijnen, voorafbetalingen…) kunnen hier nu geen gebruik van maken!

Hoe uitkeren?

De liquidatiereserve kan toegekend worden via een gewone of bijzondere algemene vergadering meteen na het doorlopen van de vijfjarige wachttermijn. Wachten op de gewone algemene vergadering, vaak een vijftal maand na de afsluitdatum, is zeker geen must maar kan wel praktisch zijn om extra administratie te vermijden.

Formaliteiten :

Wij vatten de meeste vragen hierover kort samen :

Hoe een aangifte roerende voorheffing indienen?

U kunt uw aangiften roerende voorheffing elektronisch indienen via MyMinfin. MyMinfin vervangt de vroegere toepassing Rv-on-web voor het indienen van de aangifte. De aangiften die u voor 19 oktober 2020 heeft ingediend, kan u nog steeds consulteren in Rv-on-web (externe link).  Wij helpen hier graag bij

Hoe opname Liquidatiereserve boeken? (voor wie dit graag weet)

Hoeveel roerende voorheffing op Liquidatiereserve? (al eerder weergegeven)

Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt 20% indien de uitkering binnen de vijf jaar na reservering gebeurt. Wordt de liquidatiereserve echter uitgekeerd na het verstrijken van de 5-jaars wachttermijn, dan is slechts 5% roerende voorheffing verschuldigd.