Economische beroepen: Verlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 6 november 2017 (bericht Federale Overheidsdienst Financien)

Wij mogen de aangiften voor de personenbelasting van onze cliënten tot en met 6 november 2017 indienen (in plaats van 26 oktober 2017 zoals initieel voorzien).

De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen met Tax-on-web die de laatste dagen voorkwamen en het doorgeven van de aangiften onmogelijk heeft gemaakt.