Voorafbetaling vennootschapsbelasting
jaar 2019 – aanslagjaar 2020
Eerste voorafbetaling voor 10/04/19

Opgepast nieuw : hoge belastingvermeerdering en nieuw rekeningnummer !

Door de vennootschapsbelasting tijdig en voldoende vooraf te betalen, vermijdt uw vennootschap een belastingverhoging van 6,75% (niet voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen voor de eerste drie jaar na hun oprichting). Deze vermeerdering kan U verminderen met een bonificatie in functie van de voorafbetaling van belasting:

(Let op: een andere afsluitdatum dan 31.12 geeft een afwijkend schema. Bij vragen neem gerust contact op)

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de globale vermeerdering  van 6,75%. Dit wil zeggen dat door elk kwartaal telkens één vierde van de vermoede verschuldigde belasting vooraf te betalen de verhoging van 6,75% volledig gecompenseerd wordt.

Het blijft best om dat vooral bij een eerste voorafbetaling (dus voor 10 april 2019), U minder zal moeten voorafbetalen omdat de bonificatie (9,00%) dan groter is dan de vermeerdering van 6,75%.  Daarom adviseren wij om het volledige bedrag in de eerste voorafbetalingsperiode te storten en geven het advies bij uw bankier hiervoor een contract voorafbetaling belasting af te sluiten (terug te betalen op 12 maand).

Door vooraf te betalen vermindert U natuurlijk niet het bedrag van de belasting zelf, maar vermijdt U een verhoging.

Zeer belangrijk :

U kan voortaan slechts betalen op het

nieuwe rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)

van de “Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen” met de bestemmeling “inningscentrum

Voorafbetalingen – 1030 Brussel”.
In de gestructureerde mededeling zet U het nummer gebaseerd op uw

ondernemingsnummer. U kan dit samenstellen door op deze [link] te klikken.
Tenslotte nog even dit: U kan voortaan op My Minfin (o.m.) uw gedane voorafbetalingen

 consulteren. U zal in de toekomst immers geen uittreksel meer toegestuurd krijgen