De ministerraad heeft vandaag de boetes bij niet naleving van de wet rond de witte kassa met zwarte doos goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend.

Het nieuwe ontwerp van het koninklijk besluit wijzigt dat van 9 juli 2012 en voorziet een ganse resem aan boetes :

Geen zwarte doos

Overtreding Sanctie
1ste 1.500 euro
2de 3.000 euro
Volgende 5.000 euro

Niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs

Overtreding Sanctie
1ste 50 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (max. 500 euro)
2de 125 euro (max. 1.250 euro)
Volgende 250 euro (max. 5.000 euro)

Niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs

Overtreding Sanctie
1ste Louter toevallig 25 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (min. 50 euro, max. 250 euro)
Overige 50 euro (max. 500 euro)
2de 125 euro (max. 1250 euro)
Volgende 250 euro (max. 5.000 euro)

Niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs

Overtreding Sanctie
1ste 1.000 euro
2de 2.000 euro
Volgende 3.000 euro

Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker

Overtreding Sanctie
1ste 500 euro
2de 2.000 euro
Volgende 3.000 euro