Author Archives: Wim Langbeen

Opening van Tax-on-Web Aj 2019

Opening van Tax-on-Web

Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019. Mandatarissen kunnen vanaf nu aangiften indienen voor hun klanten.

Deze ochtend heeft onze beroepsorganisatie, in aanwezigheid van de minister, een persconferentie gegeven waarbij volgende zaken werden voorgesteld:

  • een overzicht van de cijfers van het afgelopen jaar
  • de nieuwigheden van de aangifte, het voorstel van vereenvoudigde aangifte en Tax-on-web
  • de praktische informatie en de hulp voor de belastingplichtigen.

Indieningstermijnen voor de aangiften PB, VenB, RPB, BNI-ven en BNI-np

 

Op de website van financiën staan de indieningstermijnen alsook de openingsdata van Biztax en BNI-np gecommuniceerd.

Tax-on-web onbeschikbaar op 2 mei van 23 u. tot 0.30 u.

Door een technisch onderhoud bij het rijksregister zullen Tax-on-web, en onze andere e-services, niet toegankelijk zijn van donderdag 2 mei om 23 u. tot en met vrijdag 3 mei om 0.30 u.

Voorafbetaling belasting – vennootschappen

Voorafbetaling vennootschapsbelasting jaar 2019 – aanslagjaar 2020 Eerste voorafbetaling voor 10/04/19 Opgepast nieuw : hoge belastingvermeerdering en nieuw rekeningnummer ! Door de vennootschapsbelasting tijdig en voldoende vooraf te betalen, vermijdt uw vennootschap een belastingverhoging van 6,75% (niet voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen voor de eerste drie jaar na hun oprichting). Deze vermeerdering kan U verminderen met een bonificatie… Continue Reading

UBO ? wat is dat nu weer …. (enkel voor vennootschappen)

Beste cliënt,   De banken mailen jullie rechtstreeks om aan een nieuwe verplichting te voldoen. Op de valavond van Kerst wenst ik geen opstel te schrijven maar vier Kerst- en oudejaar zonder zorgen.  Deze verplichting (uiterlijk tegen 31/03/2019 – recent (begin 2019) verlengd naar 30/09/2019) zullen wij opvolgen, begeleiden en verwerken. Wij plannen dit eind… Continue Reading

Bijverdienen (onbelast ? )

BIJVERDIENEN De laatste jaren werden er reeds een aantal wettelijke mogelijkheden uitgewerkt om op beperkte schaal onbelast te kunnen bijverdienen zonder dat men zich als zelfstandige dient te registreren. Zodra men evenwel niet voldoet aan deze criteria en niet valt binnen het bestek van het onbelast bijverdienen dient men zich effectief als zelfstandige, al dan… Continue Reading

Vrijwilligerswerk (vanaf 01/01/2018 – toegekende vergoedingen)

De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers.  De vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze de meegedeelde… Continue Reading

Deadline TOW 05/11/2018 – bericht FOD Financiën

De mandatarissen (boekhouders, fiscalisten enz.) mogen de aangiften voor de personenbelasting van hun cliënten tot en met 05 November 2018  indienen (in plaats van 25 oktober 2018 zoals initieel voorzien en eerst verlengd tot 31/10/2018).   De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen in Tax-on-web.   Zie het bericht op de website van FOD… Continue Reading

Uitstel Tax on Web tot 06/11/17

Economische beroepen: Verlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 6 november 2017 (bericht Federale Overheidsdienst Financien) Wij mogen de aangiften voor de personenbelasting van onze cliënten tot en met 6 november 2017 indienen (in plaats van 26 oktober 2017 zoals initieel voorzien). De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen… Continue Reading

Overzicht / samenvatting van de nieuwe belastingtarieven 2018 en volgende

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt VOOR DE NORMALE TARIEFEN Normaal vennootschapsbelastingtarief Vandaag: 33,99% Zomerakkoord vanaf 2018: 29,58% vanaf 2020: 25% Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt EVENEENS VOOR DE VERLAAGDE TARIEVEN LET WEL : DE MINIMUMBEZOLDING VAN 36 000 EUR GAAT NAAR 45 000 EUR. (aanpassing lonen in 2018 dringen zich op) Huidig Verlaagd vennootschapsbelastingtarief: algemeen Vandaag: getrapt stelsel winstschijf… Continue Reading

Laatste nieuwsberichten

A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba