Author Archives: Wim Langbeen

UBO ? wat is dat nu weer …. (enkel voor vennootschappen)

Beste cliënt,

 

De banken mailen jullie rechtstreeks om aan een nieuwe verplichting te voldoen.

 

Op de valavond van Kerst wenst ik geen opstel te schrijven maar vier Kerst- en oudejaar zonder zorgen.  Deze verplichting (uiterlijk tegen 31/03/2019) zullen wij opvolgen, begeleiden en verwerken.

 

Wij plannen dit eind januari om in de loop van februari/maart (samen met de btw-listings) rond te zijn.

 

Het gaat over het nieuwe UBO-REGISTER.  Lees een verplichting om de personen achter elke vennootschap kenbaar te maken.

 

Wil je toch meer lezen …  bezoek de website van de overheid :

 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

 

Een prettig eindejaar.

 

Tot volgende jaar.

 

Feestelijke groeten,

Bijverdienen (onbelast ? )

BIJVERDIENEN De laatste jaren werden er reeds een aantal wettelijke mogelijkheden uitgewerkt om op beperkte schaal onbelast te kunnen bijverdienen zonder dat men zich als zelfstandige dient te registreren. Zodra men evenwel niet voldoet aan deze criteria en niet valt binnen het bestek van het onbelast bijverdienen dient men zich effectief als zelfstandige, al dan… Continue Reading

Vrijwilligerswerk (vanaf 01/01/2018 – toegekende vergoedingen)

De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers.  De vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze de meegedeelde… Continue Reading

Deadline TOW 05/11/2018 – bericht FOD Financiën

De mandatarissen (boekhouders, fiscalisten enz.) mogen de aangiften voor de personenbelasting van hun cliënten tot en met 05 November 2018  indienen (in plaats van 25 oktober 2018 zoals initieel voorzien en eerst verlengd tot 31/10/2018).   De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen in Tax-on-web.   Zie het bericht op de website van FOD… Continue Reading

Uitstel Tax on Web tot 06/11/17

Economische beroepen: Verlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 6 november 2017 (bericht Federale Overheidsdienst Financien) Wij mogen de aangiften voor de personenbelasting van onze cliënten tot en met 6 november 2017 indienen (in plaats van 26 oktober 2017 zoals initieel voorzien). De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen… Continue Reading

Overzicht / samenvatting van de nieuwe belastingtarieven 2018 en volgende

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt VOOR DE NORMALE TARIEFEN Normaal vennootschapsbelastingtarief Vandaag: 33,99% Zomerakkoord vanaf 2018: 29,58% vanaf 2020: 25% Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt EVENEENS VOOR DE VERLAAGDE TARIEVEN LET WEL : DE MINIMUMBEZOLDING VAN 36 000 EUR GAAT NAAR 45 000 EUR. (aanpassing lonen in 2018 dringen zich op) Huidig Verlaagd vennootschapsbelastingtarief: algemeen Vandaag: getrapt stelsel winstschijf… Continue Reading

Investeren 100% voor uw zaak (geen privé gebruik) ? volgend jaar (2018) meer voordeel dat dit jaar (2017) !

Opgelet dit is onder voorbehoud van bevestiging van het ZOMERAKKOORD (de wetteksten moeten nog verschijnen) maar omdat de vragen naar het eind van het jaar toekomen toch graag deze info : Over het algemeen zal je, indien mogelijk, een nieuwe investering best uitstellen tot in 2018 of 2019. U zou dan immers 20% investeringsaftrek i.p.v.… Continue Reading

akkoord begroting … info over de maatregelen (fiscaal en economisch) – info dd 26-07-17

Voorlopige info bondig samengevat (van zodra we details van de uitwerking krijgen sturen we een update Fiscale maatregelen Jawel ze is er :  de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s van 25% (2018) naar 20% (2020). Voor de grote ondernemingen zou de daling volgend jaar van 33,99% naar 29% gaan om in 2020 dan te dalen naar 25%. Voor… Continue Reading

Laatste nieuwsberichten

A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba