Author Archives: Wim Langbeen

UBO laatste oproep (voor 30/09/2019 in orde te brengen update 25-09 – met gedoogbeleid tot 31/12/19)

Bericht aan alle VENNOOTSCHAPPEN (ook niet btw-plichtigen) :

 

Vergeet uw UBO-register niet in orde te brengen voor 30 september!

Elke vennootschap of vzw moet voor 30 september 2019 haar uiteindelijke begunstigen registreren in het UBO-register.  Hoe u dat moet doen, kan u nagaan op de
website van de FOD Financiën

 

Indien u wenst kunnen wij dit ook voor u in orde brengen.

 

Contacteer ons gerust indien u onze tussenkomst wenst (enkel voor cliënten) wij zorgen dan voor :

 

       Het in orde maken van uw volmacht bij ons op kantoor (bel/mail voor aan korte afspraak (aan de balie snel inlezen van uw identiteitskaart (let wel gelieve uw pin-code mee te brengen) nadien verwerken we de UBO en bezorgen u het resultaat

 

 

       Of  u kan deze volmacht ook rechtstreeks online aan ons geven (mits u een kaartlezer hebt (of anders kan inloggen bv itsmee)  als volgt :

 

 

1)    Surf naar https://www.csam.be/nl/index.html

2)    Kies beheer van de mandaten en beheer mijn fiscale mandaten

3)    Aanloggen met uw eid kaart of itsme of anders

4)    Kies in naam van een onderneming (en kies uw zaak waar u volmacht wenst te geven)

5)    Klik op aanmaken

6)    Selecteer (vink aan) het voorlaatste (UBO-REGISTER)   wij regelen later de andere volmachten

7)    Bij Rolkeuze kies je mandaatgever (een bolletje zetten)

8)    Klik op opzoeken en geef bij ondernemingsnummer 0459793361 en op opzoeken

9)    Als je onze naam (Boekhoudkantoor Langbeen-Vanhoesen & C°) ziet staan klik op valideren

10) Klik op volgende

11) Bij bevestiging klik op het vierkantje ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord

12) Klik op bevestigen

13) Je krijgt een groene Vink en woord BEVESTIGING

 

 

(indien deze volmacht in orde is laat het ons weten zodat wij verder kunnen met de verwerking van de ubo)

 

— MELDING VAN ONZE BEROEPSVERENIGING MBT GEDOOGBELEID — NIET ALLE VOLMACHTEN EN SOMMIGE LINKS MET KBO WERKEN CORRECT OA DAAROM ONDERSTAAND BERICHT

Geachte Confrater,

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn tot 31 maart, met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.

Het ITAA dankt alle leden  en stagiairs die hebben deelgenomen aan de enquête die het Instituut organiseerde. De resultaten hiervan hebben zeker bijgedragen tot de sensibilisering van de bevoegde instanties om deze beslissing te nemen.

Hieruit bleek dat de 2.649 deelnemende beroepsbeoefenaars reeds 88.795 UBO aangiftes indienden van in totaal 384.374 aangiftes waarvoor hun cliënten hun een mandaat gaven. Dit is dus een gemiddelde van 23%. Wat de VZW ’s betreft bedraagt dit percentage 15,2 % (3.927 van de 25.734 in te dienen aangiftes.)

De gedetailleerde resultaten van deze enquête zullen later worden gepubliceerd.

 

Institute for Tax Advisors and Accountants

Legrandlaan 45 – 1050 Brussel

Tel : 02/626.03.80 – Fax : 02/626.03.90

http://www.bibf.be – info@bibf.be

 

Opening van Tax-on-Web Aj 2019

Opening van Tax-on-Web Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019. Mandatarissen kunnen vanaf nu aangiften indienen voor hun klanten. Deze ochtend heeft onze beroepsorganisatie, in aanwezigheid van de minister, een persconferentie gegeven waarbij volgende zaken werden voorgesteld: een overzicht van de cijfers van het afgelopen jaar de nieuwigheden van de… Continue Reading

Voorafbetaling belasting – vennootschappen

Voorafbetaling vennootschapsbelasting jaar 2019 – aanslagjaar 2020 Eerste voorafbetaling voor 10/04/19 Opgepast nieuw : hoge belastingvermeerdering en nieuw rekeningnummer ! Door de vennootschapsbelasting tijdig en voldoende vooraf te betalen, vermijdt uw vennootschap een belastingverhoging van 6,75% (niet voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen voor de eerste drie jaar na hun oprichting). Deze vermeerdering kan U verminderen met een bonificatie… Continue Reading

UBO ? wat is dat nu weer …. (enkel voor vennootschappen)

Beste cliënt,   De banken mailen jullie rechtstreeks om aan een nieuwe verplichting te voldoen. Op de valavond van Kerst wenst ik geen opstel te schrijven maar vier Kerst- en oudejaar zonder zorgen.  Deze verplichting (uiterlijk tegen 31/03/2019 – recent (begin 2019) verlengd naar 30/09/2019). Het gaat over het nieuwe UBO-REGISTER.  Lees een verplichting om… Continue Reading

Bijverdienen (onbelast ? )

BIJVERDIENEN De laatste jaren werden er reeds een aantal wettelijke mogelijkheden uitgewerkt om op beperkte schaal onbelast te kunnen bijverdienen zonder dat men zich als zelfstandige dient te registreren. Zodra men evenwel niet voldoet aan deze criteria en niet valt binnen het bestek van het onbelast bijverdienen dient men zich effectief als zelfstandige, al dan… Continue Reading

Vrijwilligerswerk (vanaf 01/01/2018 – toegekende vergoedingen)

De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers.  De vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze de meegedeelde… Continue Reading

Deadline TOW 05/11/2018 – bericht FOD Financiën

De mandatarissen (boekhouders, fiscalisten enz.) mogen de aangiften voor de personenbelasting van hun cliënten tot en met 05 November 2018  indienen (in plaats van 25 oktober 2018 zoals initieel voorzien en eerst verlengd tot 31/10/2018).   De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen in Tax-on-web.   Zie het bericht op de website van FOD… Continue Reading

Uitstel Tax on Web tot 06/11/17

Economische beroepen: Verlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 6 november 2017 (bericht Federale Overheidsdienst Financien) Wij mogen de aangiften voor de personenbelasting van onze cliënten tot en met 6 november 2017 indienen (in plaats van 26 oktober 2017 zoals initieel voorzien). De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen… Continue Reading

Laatste nieuwsberichten

A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba