Category Archives: nieuws

Voorafbetaling belasting – vennootschappen

Voorafbetaling vennootschapsbelasting
jaar 2019 – aanslagjaar 2020
Eerste voorafbetaling voor 10/04/19

Opgepast nieuw : hoge belastingvermeerdering en nieuw rekeningnummer !

Door de vennootschapsbelasting tijdig en voldoende vooraf te betalen, vermijdt uw vennootschap een belastingverhoging van 6,75% (niet voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen voor de eerste drie jaar na hun oprichting). Deze vermeerdering kan U verminderen met een bonificatie in functie van de voorafbetaling van belasting:

  • Globale verhoging dus 6,75%
  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling voor 10 april 2019, met een bonificatie van 9,00 %
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling voor 10 juli 2019, bonificatie 7,50 %
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling voor 10 oktober 2019, bonificatie 6,00 %
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling  voor 20 december 2019, bonificatie 4,5%

(Let op: een andere afsluitdatum dan 31.12 geeft een afwijkend schema. Bij vragen neem gerust contact op)

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de globale vermeerdering  van 6,75%. Dit wil zeggen dat door elk kwartaal telkens één vierde van de vermoede verschuldigde belasting vooraf te betalen de verhoging van 6,75% volledig gecompenseerd wordt.

Het blijft best om dat vooral bij een eerste voorafbetaling (dus voor 10 april 2019), U minder zal moeten voorafbetalen omdat de bonificatie (9,00%) dan groter is dan de vermeerdering van 6,75%.  Daarom adviseren wij om het volledige bedrag in de eerste voorafbetalingsperiode te storten en geven het advies bij uw bankier hiervoor een contract voorafbetaling belasting af te sluiten (terug te betalen op 12 maand).

Door vooraf te betalen vermindert U natuurlijk niet het bedrag van de belasting zelf, maar vermijdt U een verhoging.

Zeer belangrijk :

U kan voortaan slechts betalen op het

nieuwe rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)

van de “Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen” met de bestemmeling “inningscentrum

Voorafbetalingen – 1030 Brussel”.
In de gestructureerde mededeling zet U het nummer gebaseerd op uw

ondernemingsnummer. U kan dit samenstellen door op deze [link] te klikken.
Tenslotte nog even dit: U kan voortaan op My Minfin (o.m.) uw gedane voorafbetalingen

 consulteren. U zal in de toekomst immers geen uittreksel meer toegestuurd krijgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBO ? wat is dat nu weer …. (enkel voor vennootschappen)

Beste cliënt,   De banken mailen jullie rechtstreeks om aan een nieuwe verplichting te voldoen. Op de valavond van Kerst wenst ik geen opstel te schrijven maar vier Kerst- en oudejaar zonder zorgen.  Deze verplichting (uiterlijk tegen 31/03/2019 – recent (begin 2019) verlengd naar 30/09/2019) zullen wij opvolgen, begeleiden en verwerken. Wij plannen dit eind… Continue Reading

Bijverdienen (onbelast ? )

BIJVERDIENEN De laatste jaren werden er reeds een aantal wettelijke mogelijkheden uitgewerkt om op beperkte schaal onbelast te kunnen bijverdienen zonder dat men zich als zelfstandige dient te registreren. Zodra men evenwel niet voldoet aan deze criteria en niet valt binnen het bestek van het onbelast bijverdienen dient men zich effectief als zelfstandige, al dan… Continue Reading

Vrijwilligerswerk (vanaf 01/01/2018 – toegekende vergoedingen)

De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers.  De vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze de meegedeelde… Continue Reading

Deadline TOW 05/11/2018 – bericht FOD Financiën

De mandatarissen (boekhouders, fiscalisten enz.) mogen de aangiften voor de personenbelasting van hun cliënten tot en met 05 November 2018  indienen (in plaats van 25 oktober 2018 zoals initieel voorzien en eerst verlengd tot 31/10/2018).   De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen in Tax-on-web.   Zie het bericht op de website van FOD… Continue Reading

Uitstel Tax on Web tot 06/11/17

Economische beroepen: Verlenging van de indieningstermijn voor PB-aangiften via Tax-on-web Mandataris tot en met 6 november 2017 (bericht Federale Overheidsdienst Financien) Wij mogen de aangiften voor de personenbelasting van onze cliënten tot en met 6 november 2017 indienen (in plaats van 26 oktober 2017 zoals initieel voorzien). De uiterste datum wordt uitgesteld door technische problemen… Continue Reading

Overzicht / samenvatting van de nieuwe belastingtarieven 2018 en volgende

Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt VOOR DE NORMALE TARIEFEN Normaal vennootschapsbelastingtarief Vandaag: 33,99% Zomerakkoord vanaf 2018: 29,58% vanaf 2020: 25% Het belastingtarief VENNOOTSCHAP zakt EVENEENS VOOR DE VERLAAGDE TARIEVEN LET WEL : DE MINIMUMBEZOLDING VAN 36 000 EUR GAAT NAAR 45 000 EUR. (aanpassing lonen in 2018 dringen zich op) Huidig Verlaagd vennootschapsbelastingtarief: algemeen Vandaag: getrapt stelsel winstschijf… Continue Reading

Investeren 100% voor uw zaak (geen privé gebruik) ? volgend jaar (2018) meer voordeel dat dit jaar (2017) !

Opgelet dit is onder voorbehoud van bevestiging van het ZOMERAKKOORD (de wetteksten moeten nog verschijnen) maar omdat de vragen naar het eind van het jaar toekomen toch graag deze info : Over het algemeen zal je, indien mogelijk, een nieuwe investering best uitstellen tot in 2018 of 2019. U zou dan immers 20% investeringsaftrek i.p.v.… Continue Reading

Laatste nieuwsberichten

A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba