BTW Verlegd – verplichte vermelding op uw factuur (vanaf 01/01/2023)

  btw verlegd – nieuwe vemelding vanaf 01/01/2023   Als aannemer moet u factureren zonder btw of met de vermelding ‘btw verlegd’ (vroeger gekend onder btw te voldoen door de medecontractant) aan btw-plichtigen voor werken in onroerende staat en onderaanneming Vergeet niet vanaf 01/01/2023 volgende mededeling VERPLICHT op uw factuur te melden : “Verlegging van […]

Met pensioen ? Hoeveel mag je bijverdienen ?

Met ingang van 1 januari 2023 worden de grensbedragen voor de inkomensgrenzen van de toegelaten arbeid na pensionering verhoogd. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen. Voor andere gepensioneerden gelden er […]

Mijn verbouwpremie (vanaf 01/10/22 online aan te vragen)

Aanvragen & info via : www.mijnverbouwpremie.be.  Overgaan tot energiebesparende investeringen bij de huidige hoge prijzen zoals het plaatsen van een waterpomp of een zonneboiler kan op duurzame wijze je energiefactuur doen dalen. Mijn Verbouwpremie is een eengemaakte premie die bestaat uit de vroegere renovatiepremie en meeste premies van Fluvius voor energiebesparende maatregelen. Premies zoals  voor […]

Digitaal of nog niet ? Vraag ons naar uw digitale inhaalbeweging

Om je boekhouding vlot te verwerken, is het essentieel dat je regelmatig alle relevante documenten aan ons kantoor bezorgt. Sinds 2019 kozen wij (net voor covid 19, in 2020 was er een hele digitale inhaalbeweging) voor de meest moderne manier van werken via www.yuki.be Bezorg uw documenten op een 5-tal manieren als volgt : Let […]

Dividenden en/of uitkering liquidatiereserve (Roerende voorheffing 15% – 5% ) of 30%

Een gezonde winstgevende vennootschap kan door de algemene vergadering laten beslissen om hieruit een dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing met als standaard tarief (het normale tarief) van 30% (bevrijdende) roerende voorheffing. Het is voor de aandeelhouders een roerend inkomen dus verder zijn hier geen belastingen op […]

BTW-tarief 6% – wetswijziging mbt attest vanaf 01/01/2022

♦ Facturatie:  Tekst per ventilatiecode werd uitgebreid Door een wetswijziging is het vanaf 1 januari 2022 niet meer verplicht om bij werken in onroerende staat een attest op te stellen indien het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is. Om aannemers de nodige tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen […]

Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel in zake btw als inkomstenbelasting

Datum: 14 januari 2022 Zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen: slager -spekslager bakker, brood- en banketbakker caféhouder heren- en dameskapper – herenkapper – dameskapper schoenhersteller kleinhandelaar in zuivelproducten – melkventer kleinhandelaar in levensmiddelen foornijveraar consumptie-ijsbereider exploitant van frietkraam – frituurexploitant kleinhandelaar in kranten en tijdschriften kleinhandelaar in diverse textiel- […]

Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de loop van 2022 zal de administratie een controleactie starten voor niet of […]

BTW-aftrek voor uw bedrijfswagen (personenwagen / lichte vrachtwagen)

Een bedrijfswagen die mag ik toch altijd volledig aftrekken ?   Dat is een vraag/redenering van velen onder jullie.  Maar gebruik je deze echt volledig en uitsluitend voor beroepsgebruik ? Wellicht gebruik je de wagen toch niet alleen om naar je klanten te rijden.   Eens naar de kinderopvang; naar de winkel als het even kan op […]