Investeringsaftrek verlengd voor 2021-2022

Reeds gekend omwille van Covid-19 dat ‘de investeringsaftrek van 8% naar 25% is gegaan in 2020’. De maatregel zorgt ervoor dat wanneer u investeert in afschrijfbare vaste activa, bovenop de afschrijving, u een bepaald percentage van die investering van uw belastbaar resultaat mag aftrekken. Goed nieuws !  recente beslissing (03/11/2020) —> Het regeerakkoord kondigt nu […]

CORNONA Crisis – (voor cliënten zie tal van mailings) – nuttige samenvatting hier

Overzicht van alle maatregelen (via sociale kas) – klik hier – Met dank aan Acerta (aanpassingen nav sluiting horeca volgend na 26/10/2020) Via onze mailing informeren wij u regelmatig over elke nieuwe ondersteunende maatregel (of wijziging) die door de overheid wordt genomen. Op de website (https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/) kan u de “corona brochure” raadplegen van ons beroepsinstituut. […]

Rechtsvormen vanaf 2020

Overzicht gewijzigde rechtsvormen: Code XBRL Code NL Omschrijving NL Code FR Omschrijving FR 702 MS Maatschap SDC Société de droit commun 011 VOF Vennootschap onder firma SNC Société en nom collectif 612 CommV Commanditaire vennootschap SComm Société en commandite 610 BV Besloten vennootschap SRL Société à responsabilité limitée 706 CV Coöperatieve vennootschap SC Société coopérative […]

IC-Leveringen zonder BTW (opgelet !)

  De bewijsstukken voor de intracommunautaire leveringen zijn vanaf nu geüniformiseerd. Zo moet men voldoende nodige bewijsstukken kunnen voorleggen (vrachtbrieven en verzekeringspolissen etc.). Bovendien moet de verkoper ook steeds nagaan of het door de koper opgegeven btw-identificatienummeris geldig is en toebehoort aan de koper. Wanneer men er echter niet in slaagt om voldoende bewijs te […]

Afschrijven vanaf 01/01/2020

Drie wijzigingen : Het degressief afschrijven verdwijnt Een KMO moet nu ook de eerste afschrijving pro rata doen (volgens het aantal dagen) In een KMO mogen de bijkomende kosten niet meer afgeschreven worden volgens eigen ritme. Deze moeten dus ofwel in één keer worden afgeschreven; ofwel samen met het betrokken actief.

Uitkeringen uit de BV (vroegere BVBA) vanaf 2020 : wees voorzichtig

Binnen de BV werd het kapitaal afgeschaft (mailing ontvingen jullie hierover) Om de schuldeisers van de vennootschap toch de nodige bescherming te bieden, werden in de BV dan ook strikte regels ingevoerd die van toepassing zijn op elke uitkering van het eigen vermogen van de vennootschap. In het bijzonder voorziet het nieuwe wetboek van vennootschappen […]

Voorafbetaling belasting – vennootschappen

Voorafbetaling vennootschapsbelasting jaar 2019 – aanslagjaar 2020 Eerste voorafbetaling voor 10/04/19 Opgepast nieuw : hoge belastingvermeerdering en nieuw rekeningnummer ! Door de vennootschapsbelasting tijdig en voldoende vooraf te betalen, vermijdt uw vennootschap een belastingverhoging van 6,75% (niet voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen voor de eerste drie jaar na hun oprichting). Deze vermeerdering kan U verminderen met een bonificatie […]