Fiscale grensbedragen (na 4jaar terug indexatie in 2024)

Overzicht van de belangrijkste fiscale grensbedragen in de personenbelasting voor Aanslagjaar 2025 – Inkomsten 2024, na 4 jaar opnieuw met indexatie. Pensioensparen is dus opgestrokken van 990.00 EUR naar 1020.00 EUR klik hier voor meer grensbedragen

Dividenden en/of uitkering liquidatiereserve (Roerende voorheffing 15% – 5% ) of 30% – wat kan ik in 2024 uitkeren en hoe ?

Een gezonde winstgevende vennootschap kan door de algemene vergadering laten beslissen om hieruit een dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing met als standaard tarief (het normale tarief) van 30% (bevrijdende) roerende voorheffing. Het is voor de aandeelhouders een roerend inkomen dus verder zijn hier geen belastingen op […]

Patrimoniumtaks hervorming

Al lang zijn vzw’s, internationale vzw’s (of ‘ivzw’s’) en private stichtingen onderworpen aan een taks tot vergoeding der successierechten of patrimoniumtaks van 0,17% op de waarde van hun bezittingen. In een wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen, dat momenteel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt behandeld, wordt deze taks hervormd. Het doel is deze meer in […]

Sociale inspectie op stap in 2024

Ook in 2024 voert de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) flitscontroles uit in een aantal sectoren. In de volgende sectoren worden er in 2024 nationale flitscontroles georganiseerd: januari: bouwsector maart: verhuissector juni: horeca september: groene sectoren november: transport klik hier voor meer info

Uitbreiding Flexi-Jobs in 2024

Naast de huidige sectoren worden flexi-jobs ook mogelijk in de volgende sectoren: onderwijs, kinderopvang, publieke sport- en cultuursector (voor deze drie sectoren zullen de deelstaten zelfstandig moeten beslissen om de toelating van flexi-jobs in te voeren), land- en tuinbouw, bussen en autocars, autosector, voedingsindustrie, uitvaartsector, verhuissector, rijscholen, eventsector (na te vragen welken, is specifiek en […]

2024 : Kilometervergoeding

Als werkgever kunt u een kilometervergoeding toekennen aan werknemers voor dienstverplaatsingen met hun eigen wagen. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien. Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 bedraagt deze kilometervergoeding 0,4269 EUR per kilometer. Voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 […]

Investeringsaftrek vennootschappen 2024

Om ondernemingen te ondersteunen en investeringen te stimuleren om te investeren krijg je een investeringsaftrek, voor 2024 zal dit voor vennootschappen hetvolgende zijn : 20.50 %  (13.5% voor éénmanszaken) op digitale investeringen, energiebesparende investeringen, groene investeringen, verluchtingssystemen 27,50 % (20.5 % voor éénmanszaken) op beveiliging 8% (idem venn en éénmanszaak) op andere investeringen (voor KMO’s) […]

Betaalde huurvergoeding verplicht te melden (actie : maak uw huurcontract en bezorg het ons)

Er is een verplichte melding voor vennootschappen die huurder zijn van een onroerend goed of houder van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of ander zakelijk gebruiksrecht.  Als deze vennootschappen huurvergoedingen of vergoedingen voor zakelijke rechten betalen aan particulieren, vzw’s of rechtspersonen én hiervoor geen factuur ontvangen, moeten ze bij hun VenB-aangifte een bijlage toevoegen. […]

BTW Verlegd – verplichte vermelding op uw factuur (vanaf 01/01/2023)

  btw verlegd – nieuwe vemelding vanaf 01/01/2023   Als aannemer moet u factureren zonder btw of met de vermelding ‘btw verlegd’ (vroeger gekend onder btw te voldoen door de medecontractant) aan btw-plichtigen voor werken in onroerende staat en onderaanneming Vergeet niet vanaf 01/01/2023 volgende mededeling VERPLICHT op uw factuur te melden : “Verlegging van […]