Digitaal of nog niet ? Vraag ons naar uw digitale inhaalbeweging

Om je boekhouding vlot te verwerken, is het essentieel dat je regelmatig alle relevante documenten aan ons kantoor bezorgt. Sinds 2019 kozen wij (net voor covid 19, in 2020 was er een hele digitale inhaalbeweging) voor de meest moderne manier van werken via www.yuki.be Bezorg uw documenten op een 5-tal manieren als volgt : Let […]

Uitkering liquidatiereserve van 5% roerende voorheffing

Een KMO-vennootschap kon vanaf het boekjaar 2014 liquidatiereserves aanleggen. De beloning komt er dan 5 jaar later als volgt : In 2020 kon u de toenmalige gereserveerde winst van 2014 als dividenden uitkering aan een tarief van slechts 5% roerende voorheffing In 2021 kon u de toenmalige gereserveerde winst van 2015 als dividenden uitkeren aan […]

BTW-tarief 6% – wetswijziging mbt attest vanaf 01/01/2022

♦ Facturatie:  Tekst per ventilatiecode werd uitgebreid Door een wetswijziging is het vanaf 1 januari 2022 niet meer verplicht om bij werken in onroerende staat een attest op te stellen indien het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is. Om aannemers de nodige tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen […]

Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel in zake btw als inkomstenbelasting

Datum: 14 januari 2022 Zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen: slager -spekslager bakker, brood- en banketbakker caféhouder heren- en dameskapper – herenkapper – dameskapper schoenhersteller kleinhandelaar in zuivelproducten – melkventer kleinhandelaar in levensmiddelen foornijveraar consumptie-ijsbereider exploitant van frietkraam – frituurexploitant kleinhandelaar in kranten en tijdschriften kleinhandelaar in diverse textiel- […]

Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de loop van 2022 zal de administratie een controleactie starten voor niet of […]

BTW-aftrek voor uw bedrijfswagen (personenwagen / lichte vrachtwagen)

Een bedrijfswagen die mag ik toch altijd volledig aftrekken ?   Dat is een vraag/redenering van velen onder jullie.  Maar gebruik je deze echt volledig en uitsluitend voor beroepsgebruik ? Wellicht gebruik je de wagen toch niet alleen om naar je klanten te rijden.   Eens naar de kinderopvang; naar de winkel als het even kan op […]

Indieningstermijnen :

  Opening Tax-on-web 2022 Deadline mandatarissen: 30 september 2022 Geachte confrater, De FOD Financiën hield vanochtend zijn traditionele persconferentie over de opening van Tax-on-Web. Het ITAA-team was ter plaatse aanwezig en verzamelt hieronder de meest essentiële informatie voor u: Deadline papieren aangifte: 30/06/2022 Deadline TOW Burger/Vereenvoudigde aangifte: 15/07/2022 Deadline TOW mandataris: 30/09/2022 De toepassing Tax-on-Web […]

Investeringsaftrek verlengd voor 2021-2022

Reeds gekend omwille van Covid-19 dat ‘de investeringsaftrek van 8% naar 25% is gegaan in 2020’. De maatregel zorgt ervoor dat wanneer u investeert in afschrijfbare vaste activa, bovenop de afschrijving, u een bepaald percentage van die investering van uw belastbaar resultaat mag aftrekken. Goed nieuws !  recente beslissing (03/11/2020) —> Het regeerakkoord kondigt nu […]

CORNONA Crisis – (voor cliënten zie tal van mailings) – nuttige samenvatting hier

Overzicht van alle maatregelen (via sociale kas) – klik hier – Met dank aan Acerta (aanpassingen nav sluiting horeca volgend na 26/10/2020) Via onze mailing informeren wij u regelmatig over elke nieuwe ondersteunende maatregel (of wijziging) die door de overheid wordt genomen. Op de website (https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/) kan u de “corona brochure” raadplegen van ons beroepsinstituut. […]